Gözün Yapısı

Göz, görme duyusundan sorumlu organımızdır. Küçük bir organ olmasına rağmen on milyonlarca elektrik bağlantısına sahiptir.

Göz temel olarak 3 tabakadan oluşur: Bunlar dıştan içe doğru; sert tabaka (sklera), damar tabaka (koroid) ve ağ tabakadır (retina). Sert tabaka (Sklera) göz küresinin, saydam tabaka (kornea) hariç, 5/6'sını en dıştan örten, gözün iç kısımlarını dışarıdan gelen etkilere karşı koruyan tabakadır. Önde saydam tabakayı (kornea) oluşturur.

 

 

Kornea (saydam tabaka), gözün en ön kısmında yer alan ışığı odaklamak ve gözü dış etkenlerden korumak için özelleşmiş damarsız saydam dokudur.

Konjonktiva, göz kapaklarının iç kısmını ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan, ince ve şeffaf bir zardır.

Damar tabaka (koroid), damar yönünden zengin bir doku olup, sert ve ağ tabakanın arasında bulunan orta tabakadır. İris, göz bebeği ve göz merceği de bu tabakanın farklılaşması sonucu oluşur.

İris, kornea ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümüdür.

Göz bebeği (pupil) ışığın azlığına ya da çokluğuna göre büyüyüp küçülen, iris kısmının ortasında bulunan boşluktur ve retina üzerine düşen ışık miktarının ayarlanmasını sağlar.

Göz merceği gözün ön tarafında irisin ardında bulunan saydam bölge olup şeklin görüntüsünün ağ tabaka üzerine net düşebilmesi için ışığın odak noktasını ayarlayan saydam organizmadır.

Ağ Tabaka (Retina): Gözün en içte yer alan, ışığa ve renge duyarlı görme hücrelerinin bulunduğu göz tabakasıdır.

 

Hasta olup olmadığınızı ancak bir göz doktoru belirleyebilir. Yukarıdaki belirtilerden biri mevcut ise teşhis ve tedavi için lütfen doktorunuza başvurunuz. Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.